Tài khoản Số đẹp
Hướng dẫn chọn số
Quý khách có thể chọn Tài khoản số đẹp có các kí tự đuôi theo một trong các quy tắc sau:
Lặp lại giống nhau Số tiến Loại khác
Tam hoa
Thất quý
Tứ quý
Bát quý
Ngũ quý
Cửu quý
Lục quý
Thập quý
3 số tiền
7 số tiền
4 số tiền
8 số tiền
5 số tiền
9 số tiền
6 số tiền
Số lặp Lộc Phát: 6,8
Số lặp Phát Lộc: 6,8
Số lặp Thần Tài: 7,9
Để được tư vấn Tài khoản số đẹp có các ký tự đuôi không thuộc quy tắc Quý khách vui lòng liên hệ với VPBank gần nhất để được hỗ trợ

đvị: VNĐ

3 ký tự 4 ký tự 5 ký tự 6,7 ký tự 8 ký tự
LOẠI 1 2.000.000 5.000.000 10.000.000 20.000.000 50.000.000
LOẠI 2 1.000.000 2.000.000 5.000.000 10.000.000 20.000.000
LOẠI 3 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000

Giá trên chưa bao gồm VAT


-     Tài khoản tam hoa:
111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999
-     Tài khoản tứ quý
1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999
-     Tài khoản ngũ quý
11111, 22222, 33333, 44444, 55555, 66666, 77777, 88888, 99999
-     Tài khoản lục quý
111111, 222222, 333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888, 999999
-     Tài khoản thất quý
1111111, 2222222, 3333333, 4444444, 5555555, 6666666, 7777777, 8888888, 9999999
-     Tài khoản bát quý
11111111, 22222222, 33333333, 44444444, 55555555, 66666666, 77777777, 88888888, 99999999
-     Tài khoản cửu quý
111111111, 222222222, 333333333, 444444444, 555555555, 666666666, 777777777, 888888888, 999999999
-     Tài khoản thập quý
1111111111, 2222222222, 3333333333, 4444444444, 5555555555, 6666666666, 7777777777, 8888888888, 9999999999
-     Số lộc phát: 6868, 686868, 68686868, 6868686868, 6688, 666888, 66668888, 6666688888
-     Số phát lộc: 8686, 868686, 86868686, 8686868686, 8866, 888666, 88886666, 8888866666
-     Số thần tài: 7979, 9779, 3979, 7779, 77779
-     Số tiến 3: 012, 123, 234, 345, 456, 567, 678, 789
-     Số tiến 4: 0123, 1234, 2345, 3456, 4567, 5678, 6789
-     Số tiến 5: 01234, 12345, 23456, 34567, 45678, 56789
-     Số tiến 6: 123456, 234567, 345678, 456789
-     Số tiến 8: 12345678, 23456789
-     Số tiến 9: 123456789