Tài khoản Số đẹp
KÝ TỰ CUỐI

đvị: VNĐ

3 ký tự 4 ký tự 5 ký tự 6,7 ký tự 8 ký tự
LOẠI 1 2.000.000 5.000.000 10.000.000 20.000.000 50.000.000
LOẠI 2 1.000.000 2.000.000 5.000.000 10.000.000 20.000.000
LOẠI 3 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000

Giá trên chưa bao gồm VAT

Lặp lại giống nhau Số tiền Loại khác

Tam Hoa - Thất quý

Tứ quý - Bát quý

Ngũ quý - Cửu quý

Lục quý - Thập quý

3 số tiến - 7 số tiến

4 số tiến - 8 số tiến

5 số tiến - 9 số tiến

6 số tiến

Số lặp lộc phát: 6,8

Số lặp phát lộc: 8,6

Số lặp thần tài: 7,9